I mi možemo sve
Međunarodni dan osoba s invaliditetom ili dan međunarodnog poštivanja svake se godine obilježava 3. prosinca.


Na isti je datum glavna skupština Ujedinjenih naroda, u listopadu 1992. godine, na posebnoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju nakon koje je UN-ova Komisija za ljudska prava pozvala sve zemlje članice da ističu obilježavanje 3. prosinca: ˝S ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu˝.

Povijest Međunarodnog dana osoba s invaliditetom potječe iz davne 1956. Godine kada je dana 8. kolovoza godine u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji planuo požar u kojem su stradala 262 rudara. Ta se nesreća pamti kao rudarska nesreća sa najvećim brojem ljudskih žrtava u nekom rudniku ugljena. U spomen na taj događaj određeno je i obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Hrvatska je 30. ožujka 2007. godine u sjedištu UN-a u New York-u potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Time je Hrvatska bila 4. zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju, a 2. zemlja u Europi te jedina od zemalja izvan Europske unije.

U svrhu širenja mreže usluga u zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom Ministarstvo je u prošloj  godini osiguralo financijske potpore za 129 trogodišnjih programa udruga osoba s invaliditetom u iznosu od 33.189.663,00 kuna. 
„Osobe s invaliditetom je potrebno više uključiti u javni i politički život“ – predsjednik  Ivo Josipović


Sara Biškić