Svako ljudsko biće ima potrebu za radom, a to je jedno od osnovnih prava čovjeka. U Zagrebu je tako osnovana Udruga invalida rada kao socijalna,nestranačka i neprofitabilna udruga s humanitarnim ciljevima. Glavni cilj ove udruge je da okupi invalide rada u jedinstvenu organizaciju na području grada Zagreba i Zagrebačke županije.


Članstvo u udruzi je dragovoljno. Član Udruge invalida rada Zagreba može biti svaka fizička osoba koja ostvaruje odgovarajuća prava invalidskog osiguranja po osnovi neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti,izmjene radne sposobnosti, invalidnosti, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći, te one osobe koje imaju umanjenu radnu sposobnost i tjelesno oštećenje. 

Također, članovi udruge mogu biti sve ostale fizičke osobe koje svojim znanjem,stručnošću i aktivnostima mogu uspješno pridonijeti rješavanju pitanja prevencije, rehabilitacije, zaštite i zapošljavanja osobe s invaliditetom. Udruga radi i djeluje u skladu sa svojim statutom donesenim 22.travnja 2009.godine.

Kako bi svojim članovima osigurala mogućnost aktivnog uključivanja u društveni život Udruga je osnovala Klub invalida rada. Klupske aktivnosti usmjerene su na senzibilizaciju javnosti o pitanjima i problemima invalida rada, dok se istovremeno promiče ideja volonterizma. 

Aktivnosti su organizirane kao radionice te tako postoje edukativne, sportske, plesne, kreativno-likovne radionice, radionice zdravog vježbanja i preventivno-zdravstveno akcija. Jedna od aktivnosti također je i organizacija seminara, okruglih stolova i edukacija čija je tematika vezana uz probleme osoba s invaliditetom.

Pored svih aktivnosti, rodila se i ideja da svojim članovima Udruga omogući uvid u svoje aktivnosti, aktualna događanja i novosti u vremenskim razdobljima od tri mjeseca, te tako 2002.Udruga započinje s izradom časopisa Glasilo Invalida rada. Časopis se tiska dva puta godišnje: u siječnju i srpnju.Udruga ima i važnije datume te je tako 27.rujan proglašen kao Dan udruge invalida rada Zagreba, a 21.ožujak kao Nacionalni dan invalida rada. Za više informacija o udruzi te kako se možete priključiti, pogledajte ovdje.

Tea Hukić