Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom
Danas je na Fakultetu političkih znanosti mr. sc. Mirjana Dobranović, kolegiju Novinarska etika koji vodi prof. Gordana Vilović, predstavila knjigu „Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom“.

Bonton je izdala Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM). Mr. sc. Mirjana Dobranović, predsjednica UPIM-a kaže da je ovaj Bonton vrlo važan zbog jednakosti, tolerancije, razumijevanja i kulture ponašanja prema osobama s invaliditetom. Naglašava da je u 2012., zahvaljujući popisu stanovništva, dobiven broj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj koji iznosi 525 100.

Također je 2002. godine izdan „Bontončić kako svima biti prijatelj“, knjiga koja je prevedena na osam europskih jezika te je u Francuskoj uzeta kao udžbenik za osnovne škole u sustavu obrazovanja.

Udruga za promicanje istih mogućnosti je samostalna, dobrovoljna, nestranačka udruga koja kao asocijacija za osobe s invaliditetom pruža informativnu, edukativnu i stručno tehničku potporu u kvaliteti življenja osoba s invaliditetom te u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i promicanju i zaštiti interesa osoba s invaliditeta, a sve u cilju postizanja istih mogućnosti. Omogućujući kreativnost i samostalnost djelovanja od posebne je važnosti zajedničko istupanje s ostalim udrugama civilnog sektora i utjecaj na stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje ljudskih prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

Anja Mihaljević